PMC

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 62,0
Giá mở cửa 61,1
Giá cao nhất 62,5
Giá thấp nhất 61,1
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 732
GD ròng NĐTNN 100
Room NN còn lại Room NN còn lại 54,40(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
62,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 09/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,60
P/E cơ bản: 4,74
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,56
Hệ số beta: 0,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.333.552
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 203,47
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 31,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 23,62 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX32,5 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -29,4 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -12,0 (-100,0%) 3,94,8
HSX88.473,7 +88.464,2 (935.140,0%) 2,25,1
UPCOM12,8 +1,3 (11,3%) 3,63,2
HSX230.032,2 +229.948,4 (274.401,5%) 7,410,1
HNX36,9 -0,2 (-0,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.774,5 (11.921,9%) 5,75,2
UPCOM0,0 -13,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX442.368,5 +442.318,5 (884.637,0%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược