PIV

Công ty Cổ phần PIV (UPCOM)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-15/02/2019
Giá tham chiếu 1,1
Giá mở cửa 1,1
Giá cao nhất 1,1
Giá thấp nhất 1,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 88.935
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 1.102,05(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,0
 -0,1 (-9,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,67
P/E cơ bản: -4,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,89
Hệ số beta: 0,03
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.200.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 3,96
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 72,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 24,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 50,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM1,0 -0,1 (-9,1%) -0,7-4,9

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược