PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-15/08/2018
Giá tham chiếu 24,5
Giá mở cửa 17.695,0
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 840.499,5
Khối lượng 3.110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
840.499,5
 +840.475,0 (3.430.510,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,22
P/E cơ bản: 3,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,38
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.490.047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.425,34
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.067,7 (318.724,8%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,67,2
HSX35.389,5 +35.381,8 (459.504,2%) 1,86,3
HSX460.063,1 +460.026,8 (1.267.291,5%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.836,2 (78.544,3%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX8.847,7 +8.813,5 (25.770,6%) 6,36,0
HSX840.499,5 +840.475,0 (3.430.510,0%) 9,23,4
HSX13,0 0,0 (0,0%) 2,26,0
HSX12,0 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược