PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 30,9
Giá mở cửa 79.626,6
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 654.705,0
Khối lượng 3.760
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
654.705,0
 +654.674,1 (2.122.120,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,22
P/E cơ bản: 3,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,38
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.490.047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.425,34
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX398.131,3 +398.117,6 (2.895.400,7%) 5,42,7
HSX9,8 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX176.947,3 +176.941,1 (2.849.292,3%) 1,86,3
HSX176.947,6 +176.912,3 (501.167,9%) 16,23,2
HSX9,7 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,1 (-100,0%) 0,56,4
HSX17.695,1 +17.662,5 (54.179,3%) 6,36,0
HSX654.705,0 +654.674,1 (2.122.120,3%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.118,2%) 2,26,0
HSX11,8 0,0 (0,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược