PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/09/2018
Giá tham chiếu 26,8
Giá mở cửa 619.315,5
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 787.415,3
Khối lượng 6.450
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
787.415,3
 +787.388,6 (2.943.508,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,22
P/E cơ bản: 3,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,38
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.490.047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.425,34
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX663.552,2 +663.534,8 (3.824.408,2%) 5,42,7
HSX8.847,5 +8.837,0 (84.161,5%) 1,67,2
HSX513.147,0 +513.138,6 (6.123.372,1%) 1,86,3
HSX123.863,4 +123.825,7 (328.450,2%) 16,23,2
HSX14,4 0,0 (0,0%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,56,4
HSX203.489,6 +203.454,6 (581.299,0%) 6,36,0
HSX787.415,3 +787.388,6 (2.943.508,6%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,1 (65.926,0%) 2,26,0
HSX35.389,6 +35.376,8 (276.381,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược