PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 44,3
Giá mở cửa 8.847,8
Giá cao nhất 796.262,9
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 495.452,6
Khối lượng 1.450
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
495.452,6
 +495.408,3 (1.118.303,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,22
P/E cơ bản: 3,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,38
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.490.047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.425,34
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX601.620,7 +601.601,1 (3.069.393,3%) 5,42,7
HSX9,5 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX734.331,0 +734.322,5 (8.628.936,1%) 1,86,3
HSX88.474,0 +88.435,1 (227.047,6%) 16,23,2
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.889,6%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX35.389,8 +35.355,8 (103.987,6%) 6,36,0
HSX495.452,6 +495.408,3 (1.118.303,2%) 9,23,4
HSX681.246,9 +681.232,9 (4.865.949,0%) 2,26,0
HSX35.389,6 +35.377,6 (294.813,0%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược