PHR

Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 20,1
Giá mở cửa 637.010,1
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 637.010,1
Khối lượng 1.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
637.010,1
 +636.990,1 (3.177.007,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/08/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,22
P/E cơ bản: 3,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,38
Hệ số beta: 0,95
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 78.490.047
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 2.425,34
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.902,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 621,75 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 466,31 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX88.473,8 +88.456,0 (496.943,7%) 5,42,7
HSX10,7 0,0 (0,0%) 1,67,2
HSX176.947,3 +176.938,4 (1.999.304,3%) 1,86,3
HSX115.016,1 +114.977,3 (296.715,7%) 16,23,2
HSX8.847,5 +8.832,3 (57.916,4%) -0,2-25,7
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,56,4
HSX32,0 0,0 (0,0%) 6,36,0
HSX35.389,6 +35.369,6 (176.406,9%) 9,23,4
HSX8.847,5 +8.834,9 (70.397,9%) 2,26,0
HSX362.741,9 +362.730,2 (3.100.257,9%) 3,54,6
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược