PHC

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 12,5
Giá mở cửa 265.420,9
Giá cao nhất 831.652,0
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 159.252,6
Khối lượng 780
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
159.252,6
 +159.240,1 (1.273.920,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 36.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,31
P/E cơ bản: 12,24
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,52
Hệ số beta: 0,49
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.889.977
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 41,38
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 900,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 32,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 24,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,37,1
HSX442.368,1 +442.362,1 (7.372.701,0%) 1,84,8
UPCOM0,0 -2,7 (-100,0%) 0,312,1
UPCOM0,0 -58,0 (-100,0%) 3,26,1
HSX734.331,1 +734.305,2 (2.835.155,4%) 4,13,4
HSX61.931,7 +61.916,1 (396.897,9%) 3,04,2
HNX7,9 +0,4 (5,3%) 2,23,5
HSX442.368,2 +442.354,0 (3.115.168,7%) 0,78,2
UPCOM0,0 -8,1 (-100,0%) 3,23,1
UPCOM0,0 -3,4 (-100,0%) 0,97,8
12345678910...

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược