PGS

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:21-22/10/2018
Giá tham chiếu 30,0
Giá mở cửa 30,9
Giá cao nhất 32,4
Giá thấp nhất 30,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 61.600
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 101,47(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
30,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 70.400  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,70
P/E cơ bản: 6,67
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,89
Hệ số beta: 1,07
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 38.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 684,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,06 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,04 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.688,1 (264.791,9%) 0,95,2
HSX35.389,7 +35.362,4 (129.532,7%) 5,54,6
HSX291.964,0 +291.852,0 (260.582,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -25,6 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM3,9 -0,6 (-13,3%) 0,313,6
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 0,59,9
HSX813.957,3 +813.942,8 (5.613.398,4%) 1,96,3
HSX35.389,8 +35.351,8 (93.031,1%) 4,86,7
HNX30,0 0,0 (0,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược