PGS

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
10:05-16/08/2018
Giá tham chiếu 32,4
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 101,27(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
32,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/11/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 70.400  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,70
P/E cơ bản: 6,67
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,89
Hệ số beta: 1,07
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 38.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 684,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 180,06 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 135,04 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX6,7 0,0 (0,0%) 0,95,2
HSX35.389,7 +35.363,0 (132.445,7%) 5,54,6
HSX238.879,7 +238.784,7 (251.352,3%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -26,9 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX21,3 +0,3 (1,4%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.833,2 (61.770,7%) 1,96,3
HSX37,0 0,0 (0,0%) 4,86,7
HNX0,0 -32,4 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược