PGD

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 39,0
Giá mở cửa 35.389,8
Giá cao nhất 716.636,5
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 88.474,0
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,0
 +88.435,0 (226.756,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,79
P/E cơ bản: 6,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,57
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 42.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.372,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.158,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 172,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 129,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 429,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,4 +8.840,7 (132.148,4%) 0,95,2
HSX8.847,6 +8.820,4 (32.428,1%) 5,54,6
HSX539.690,1 +539.575,6 (471.245,1%) 4,78,7
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,110,9
HNX0,0 -25,6 (-100,0%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,5 (-100,0%) 0,313,6
HNX0,0 -20,5 (-100,0%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.832,9 (60.292,6%) 1,96,3
HSX88.474,0 +88.435,0 (226.756,4%) 4,86,7
HNX0,0 -29,9 (-100,0%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược