PGD

Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-16/08/2018
Giá tham chiếu 37,0
Giá mở cửa 442.368,4
Giá cao nhất 442.368,4
Giá thấp nhất 442.368,4
Giá đóng cửa 442.368,4
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,4
 +442.331,4 (1.195.490,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 50.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,79
P/E cơ bản: 6,69
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,57
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 42.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.372,80
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 3.158,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 172,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 129,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 429,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,8 (524.966,8%) 0,95,2
HSX8.847,6 +8.820,9 (33.037,2%) 5,54,6
HSX106.169,3 +106.074,3 (111.657,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX26,5 -0,4 (-1,5%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX21,3 +0,3 (1,4%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.833,2 (61.770,7%) 1,96,3
HSX442.368,4 +442.331,4 (1.195.490,2%) 4,86,7
HNX33,3 +0,9 (2,8%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược