PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-26/09/2018
Giá tham chiếu 69,5
Giá mở cửa 88.474,3
Giá cao nhất 88.474,3
Giá thấp nhất 17.695,4
Giá đóng cửa 70.779,6
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
70.779,6
 +70.710,1 (101.741,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,18
P/E cơ bản: 4,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,66
Hệ số beta: -0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.231.998
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 172,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM12,0 +1,0 (9,1%) 0,00,0
HSX17.695,2 +17.647,5 (36.996,9%) 9,04,9
HNX11,0 +0,1 (0,9%) 8,84,0
HSX637.010,2 +636.983,1 (2.346.162,2%) 0,543,7
HSX70.779,6 +70.710,1 (101.741,1%) 5,24,0
HSX35.389,6 +35.369,5 (175.967,9%) 2,96,3
HSX8.847,6 +8.820,2 (32.190,7%) 3,96,5
HNX21,4 +1,4 (7,0%) 2,35,4
HSX194.642,4 +194.599,1 (449.940,1%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,7 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược