PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/11/2018
Giá tham chiếu 64,5
Giá mở cửa 17.695,4
Giá cao nhất 26.542,7
Giá thấp nhất 17.695,4
Giá đóng cửa 26.542,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26.542,7
 +26.478,2 (41.051,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,18
P/E cơ bản: 4,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,66
Hệ số beta: -0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.231.998
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 172,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX8.847,8 +8.802,8 (19.561,8%) 9,04,9
HNX0,0 -11,5 (-100,0%) 8,84,0
HSX35.389,8 +35.360,6 (121.097,8%) 0,543,7
HSX26.542,7 +26.478,2 (41.051,5%) 5,24,0
HSX283.115,7 +283.096,2 (1.451.775,5%) 2,96,3
HSX265.421,0 +265.398,1 (1.158.943,8%) 3,96,5
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 2,35,4
HSX88.474,0 +88.433,8 (219.984,6%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược