PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/01/2019
Giá tham chiếu 69,8
Giá mở cửa 8.848,1
Giá cao nhất 8.848,1
Giá thấp nhất 8.848,1
Giá đóng cửa 8.848,1
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.848,1
 +8.778,3 (12.576,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,18
P/E cơ bản: 4,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,66
Hệ số beta: -0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.231.998
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 172,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX44.237,2 +44.196,3 (108.059,5%) 9,04,9
HNX11,0 -0,3 (-2,7%) 8,84,0
HSX583.926,0 +583.900,9 (2.326.298,5%) 0,543,7
HSX8.848,1 +8.778,3 (12.576,4%) 5,24,0
HSX35.389,6 +35.371,7 (197.056,7%) 2,96,3
HSX8.847,6 +8.821,4 (33.669,6%) 3,96,5
HNX0,0 -19,8 (-100,0%) 2,35,4
HSX8.847,8 +8.805,2 (20.669,5%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược