PDN

Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/09/2018
Giá tham chiếu 67,4
Giá mở cửa 97.321,7
Giá cao nhất 97.321,7
Giá thấp nhất 97.321,7
Giá đóng cửa 97.321,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
97.321,7
 +97.254,3 (144.294,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/10/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,18
P/E cơ bản: 4,03
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,66
Hệ số beta: -0,40
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.231.998
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 172,05
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 42,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 31,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -14,5 (-100,0%) 0,00,0
HSX88.474,1 +88.427,1 (188.343,2%) 9,04,9
HNX11,1 -0,1 (-0,9%) 8,84,0
HSX592.773,4 +592.747,5 (2.288.600,3%) 0,543,7
HSX97.321,7 +97.254,3 (144.294,2%) 5,24,0
HSX26.542,3 +26.522,4 (133.278,3%) 2,96,3
HSX265.421,1 +265.395,1 (1.022.717,2%) 3,96,5
HNX0,0 -18,3 (-100,0%) 2,35,4
HSX831.652,3 +831.612,2 (2.073.845,8%) 8,74,1
UPCOM0,0 -1,6 (-100,0%) -4,6-0,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược