PDC

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/07/2018
Giá tham chiếu 5,7
Giá mở cửa 5,6
Giá cao nhất 5,6
Giá thấp nhất 5,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,95(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
5,7
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/09/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,33
P/E cơ bản: 11,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,34
Hệ số beta: 0,86
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 55,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 342,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 22,35 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 16,76 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,3 (-100,0%) 1,06,1
HNX0,0 -29,0 (-100,0%) 1,712,0
HSX17.695,0 +17.666,2 (61.234,6%) 4,46,5
HNX5,6 -0,1 (-1,8%) 0,311,4
HNX0,0 -4,0 (-100,0%) 0,56,7
UPCOM0,0 -9,2 (-100,0%) 0,0-462,2
HSX504.300,2 +504.236,2 (787.869,0%) 17,94,8
UPCOM22,0 +2,3 (11,7%) 1,16,7

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược