PCG

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/08/2018
Giá tham chiếu 21,0
Giá mở cửa 20,9
Giá cao nhất 22,0
Giá thấp nhất 20,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 800
GD ròng NĐTNN 600
Room NN còn lại Room NN còn lại 1,50(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
21,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 29/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,49
P/E cơ bản: 9,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,18
Hệ số beta: -0,02
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.870.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 90,58
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 777,40 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 69,14 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 51,86 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 188,70 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.382,8 (524.966,8%) 0,95,2
HSX8.847,6 +8.820,9 (33.037,2%) 5,54,6
HSX106.169,3 +106.074,3 (111.657,2%) 4,78,7
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,110,9
HNX26,5 -0,4 (-1,5%) 5,03,0
UPCOM0,0 -4,4 (-100,0%) 0,313,6
HNX21,3 +0,3 (1,4%) 0,59,9
HSX8.847,5 +8.833,2 (61.770,7%) 1,96,3
HSX442.368,4 +442.331,4 (1.195.490,2%) 4,86,7
HNX33,3 +0,9 (2,8%) 2,76,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược