PAN

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 60,0
Giá mở cửa 442.368,6
Giá cao nhất 601.621,1
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 601.621,1
Khối lượng 190
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
601.621,1
 +601.561,1 (1.002.601,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,38
P/E cơ bản: 2,91
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,58
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.550.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 248,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX601.621,1 +601.561,1 (1.002.601,8%) 7,42,9
HNX10,1 +0,1 (1,0%) -2,3-1,3
HNX8,2 +0,2 (2,5%) 1,66,9
HNX0,0 -13,9 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM18,7 +4,9 (35,5%) 1,84,4
HNX96,5 -1,2 (-1,2%) 3,72,8
HNX18,0 -0,2 (-1,1%) 2,33,8
UPCOM9,0 0,0 (0,0%) 3,72,5
HNX45,4 +3,8 (9,1%) 2,95,6
UPCOM10,6 -1,8 (-14,5%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược