PAN

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-14/12/2018
Giá tham chiếu 45,4
Giá mở cửa 35.389,9
Giá cao nhất 813.957,6
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 460.063,2
Khối lượng 990
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
460.063,2
 +460.017,8 (1.013.255,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,38
P/E cơ bản: 2,91
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,58
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.550.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 248,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX460.063,2 +460.017,8 (1.013.255,0%) 7,42,9
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) -2,3-1,3
HNX0,0 -7,5 (-100,0%) 1,66,9
HNX0,0 -12,5 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM17,5 +0,1 (0,6%) 1,84,4
HNX133,4 +4,1 (3,2%) 3,72,8
HNX0,0 -16,5 (-100,0%) 2,33,8
UPCOM0,0 -5,0 (-100,0%) 3,72,5
HNX41,1 0,0 (0,0%) 2,95,6
UPCOM0,0 -8,4 (-100,0%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược