PAN

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 47,5
Giá mở cửa 61.932,0
Giá cao nhất 831.652,3
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 283.116,0
Khối lượng 960
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
283.116,0
 +283.068,5 (595.933,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,38
P/E cơ bản: 2,91
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,58
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.550.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 248,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX283.116,0 +283.068,5 (595.933,7%) 7,42,9
HNX0,0 -10,4 (-100,0%) -2,3-1,3
HNX7,6 0,0 (0,0%) 1,66,9
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM0,0 -13,3 (-100,0%) 1,84,4
HNX127,7 0,0 (0,0%) 3,72,8
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 2,33,8
UPCOM0,0 -5,0 (-100,0%) 3,72,5
HNX0,0 -42,5 (-100,0%) 2,95,6
UPCOM13,2 +1,7 (14,8%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược