PAN

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 59,9
Giá mở cửa 752.026,2
Giá cao nhất 822.805,1
Giá thấp nhất 8.848,0
Giá đóng cửa 769.720,9
Khối lượng 1.260
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
769.720,9
 +769.661,0 (1.284.909,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,38
P/E cơ bản: 2,91
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 28,58
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.550.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 248,32
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 250,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 25,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX769.720,9 +769.661,0 (1.284.909,9%) 7,42,9
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) -2,3-1,3
HNX8,6 +0,1 (1,2%) 1,66,9
HNX0,0 -13,5 (-100,0%) 1,94,0
UPCOM0,0 -16,4 (-100,0%) 1,84,4
HNX125,3 +1,3 (1,0%) 3,72,8
HNX0,0 -17,4 (-100,0%) 2,33,8
UPCOM0,0 -5,0 (-100,0%) 3,72,5
HNX41,5 +2,7 (7,0%) 2,95,6
UPCOM0,0 -11,4 (-100,0%) 8,51,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược