ORS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-24/09/2018
Giá tham chiếu 2,8
Giá mở cửa 3,0
Giá cao nhất 3,0
Giá thấp nhất 3,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 264.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 97,98(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
2,8
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 12/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -1,45
P/E cơ bản: -1,73
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 8,20
Hệ số beta: 1,76
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 24.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 60,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 65,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 12,80 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 9,60 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 300,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX35.389,5 +35.385,7 (931.202,1%) 0,416,8
HSX637.010,0 +637.003,5 (9.769.991,9%) -2,1-1,3
HNX3,1 0,0 (0,0%) -1,1-3,3
HSX265.420,9 +265.408,7 (2.175.481,4%) -0,4-11,6
HNX15,0 +0,2 (1,4%) 0,619,1
HSX203.489,4 +203.478,0 (1.784.894,7%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX44.237,5 +44.170,3 (65.729,6%) 2,68,1
HNX12,7 +0,1 (0,8%) 0,168,5
HNX3,0 +0,2 (7,1%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược