OGC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-20/09/2018
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 106.168,4
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 583.925,8
Khối lượng 45.060
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
583.925,8
 +583.922,7 (18.836.215,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 30.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,42
P/E cơ bản: 27,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,13
Hệ số beta: 1,88
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 300.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 3.480,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2012

Doanh Thu 3.126,67 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.927,73 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.638,57 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 3.000,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX583.925,8 +583.922,7 (18.836.215,8%) 0,427,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược