NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-19/10/2018
Giá tham chiếu 9,6
Giá mở cửa 9,6
Giá cao nhất 9,8
Giá thấp nhất 9,6
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 1.358.400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 60,61(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
9,7
 +0,1 (1,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,44
P/E cơ bản: 15,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,02
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 297.669.552
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.964,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 0,0 (0,0%) 2,67,0
HSX468.910,4 +468.875,8 (1.355.132,5%) 2,20,0
HSX115.015,9 +114.991,1 (462.740,8%) 2,59,0
HSX442.368,1 +442.354,2 (3.182.404,6%) 2,36,9
HSX88.474,0 +88.437,0 (239.342,4%) 2,10,0
HSX743.178,5 +743.157,3 (3.513.746,1%) 3,24,3
HNX9,7 +0,1 (1,0%) 0,415,0
HNX8,1 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX238.878,9 +238.865,4 (1.769.373,0%) 2,49,5
HSX477.757,7 +477.728,8 (1.653.041,0%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược