NVB

Ngân hàng TMCP Nam Việt (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
10:18-20/07/2018
Giá tham chiếu 6,9
Giá mở cửa 7,0
Giá cao nhất 7,0
Giá thấp nhất 6,8
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 461.500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 60,57(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
6,8
 -0,1 (-1,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 13/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 11.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,44
P/E cơ bản: 15,01
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,02
Hệ số beta: 0,37
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 297.669.552
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.964,62
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 276,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 207,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,1 -0,3 (-0,8%) 2,67,0
HSX53.084,4 +53.058,6 (205.653,6%) 2,20,0
HSX44.237,0 +44.212,6 (181.199,3%) 2,59,0
HSX53.084,3 +53.070,3 (377.724,2%) 2,36,9
HSX79.626,6 +79.591,5 (226.756,4%) 2,10,0
HSX53.084,4 +53.061,8 (234.786,7%) 3,24,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,415,0
HNX8,0 -0,2 (-2,4%) -2,0-3,3
HSX274.268,3 +274.257,3 (2.493.247,9%) 2,49,5
HSX513.147,2 +513.119,3 (1.839.137,1%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược