NTL

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 10,4
Giá mở cửa 212.336,7
Giá cao nhất 840.499,3
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 88.473,7
Khối lượng 1.010
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,7
 +88.463,4 (854.718,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 06/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 225.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,57
P/E cơ bản: 10,58
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,67
Hệ số beta: 1,47
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 60.989.950
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.012,43
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.900,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 788,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 591,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 656,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX26,5 -0,5 (-1,9%) -4,5-0,7
UPCOM24,6 +0,6 (2,5%) 1,97,2
HSX13,9 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX44.236,8 +44.233,3 (1.263.809,4%) 0,311,7
HSX132.710,4 +132.707,3 (4.226.346,8%) 0,232,7
HNX22,6 -1,3 (-5,4%) 2,43,5
HNX10,7 0,0 (0,0%) 10,01,1
HSX176.947,9 +176.883,1 (272.967,7%) 3,44,9
HSX460.062,9 +460.046,5 (2.805.161,5%) 0,348,0
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược