NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/07/2018
Giá tham chiếu 26,0
Giá mở cửa 123.863,3
Giá cao nhất 822.804,8
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 681.247,0
Khối lượng 790
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
681.247,0
 +681.221,0 (2.620.080,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,06
P/E cơ bản: 81,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,85
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 256.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.254,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 907,12 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX168.100,0 +168.088,0 (1.406.594,1%) -1,5-4,5
HSX70.779,1 +70.755,6 (301.087,7%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX8.847,9 +8.796,6 (17.147,3%) 3,28,1
UPCOM0,0 -15,7 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM32,0 +0,1 (0,3%) 3,67,0
HNX22,0 0,0 (0,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.838,1 (94.222,5%) 1,65,2
HNX13,8 +1,2 (9,5%) 5,12,9
UPCOM0,0 -20,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược