NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 29,7
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 831.652,1
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 813.957,4
Khối lượng 2.910
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
813.957,4
 +813.927,7 (2.740.497,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,06
P/E cơ bản: 81,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,85
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 256.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.254,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 907,12 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX212.336,8 +212.324,1 (1.671.843,1%) -1,5-4,5
HSX690.094,3 +690.068,9 (2.711.469,1%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX53,0 0,0 (0,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -16,0 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM33,0 +0,1 (0,3%) 3,67,0
HNX0,0 -22,1 (-100,0%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,6 (89.268,3%) 1,65,2
HNX15,0 0,0 (0,0%) 5,12,9
UPCOM20,0 +0,2 (1,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược