NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/11/2018
Giá tham chiếu 25,7
Giá mở cửa 17.695,0
Giá cao nhất 796.262,7
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 663.552,3
Khối lượng 240
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
663.552,3
 +663.526,6 (2.586.848,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,06
P/E cơ bản: 81,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,85
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 256.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.254,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 907,12 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.767,6 (620.768,3%) -1,5-4,5
HSX70.779,1 +70.757,6 (329.105,1%) 0,00,0
HNX0,0 -26,3 (-100,0%) 1,36,9
HSX212.337,1 +212.292,9 (480.300,6%) 3,28,1
UPCOM0,0 -17,8 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM33,1 -0,1 (-0,3%) 3,67,0
HNX26,8 +0,8 (3,1%) 1,44,7
HSX88.473,7 +88.463,5 (867.289,2%) 1,65,2
HNX0,0 -12,8 (-100,0%) 5,12,9
UPCOM21,5 0,0 (0,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược