NT2

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/09/2018
Giá tham chiếu 26,6
Giá mở cửa 672.399,6
Giá cao nhất 831.652,1
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 690.094,3
Khối lượng 6.740
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
690.094,3
 +690.067,7 (2.594.239,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 22/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,06
P/E cơ bản: 81,37
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,85
Hệ số beta: 1,08
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 256.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 1.254,40
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 907,12 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 2,20 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX442.368,1 +442.356,0 (3.655.834,9%) -1,5-4,5
HSX176.947,4 +176.924,6 (775.985,2%) 0,00,0
HNX0,0 -31,5 (-100,0%) 1,36,9
HSX132.711,0 +132.657,1 (246.117,0%) 3,28,1
UPCOM0,0 -18,6 (-100,0%) 2,31,9
UPCOM0,0 -31,6 (-100,0%) 3,67,0
HNX22,5 +0,5 (2,3%) 1,44,7
HSX8.847,5 +8.837,4 (87.934,4%) 1,65,2
HNX14,7 +0,1 (0,7%) 5,12,9
UPCOM0,0 -22,5 (-100,0%) 0,00,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược