NSC

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 110,0
Giá mở cửa 70.780,0
Giá cao nhất 389.285,0
Giá thấp nhất 8.848,5
Giá đóng cửa 8.848,5
Khối lượng 20
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.848,5
 +8.738,5 (7.944,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/12/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 7,21
P/E cơ bản: 6,87
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 26,63
Hệ số beta: 0,47
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 9.907.393
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 490,42
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 450,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 72,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 54,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 82,56 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX10,8 0,0 (0,0%) 2,88,8
HSX8.847,8 +8.808,8 (22.586,6%) 8,94,7
HSX10,0 0,0 (0,0%) 1,68,0
HSX123.863,1 +123.858,7 (2.821.382,5%) 2,38,5
HSX141.558,0 +141.539,0 (746.907,7%) 1,08,4
HSX274.268,3 +274.255,5 (2.142.621,0%) 0,712,2
UPCOM0,7 0,0 (0,0%) 0,85,8
UPCOM0,4 -0,1 (-20,0%) 2,72,6
HNX3,1 -0,3 (-8,8%) 1,12,9
UPCOM0,6 -0,1 (-14,3%) -36,90,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược