NNC

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 51,0
Giá mở cửa 203.489,8
Giá cao nhất 752.026,1
Giá thấp nhất 8.847,9
Giá đóng cửa 752.026,1
Khối lượng 150
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
752.026,1
 +751.975,1 (1.474.461,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/06/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 9,26
P/E cơ bản: 3,78
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,05
Hệ số beta: 0,38
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.319.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 291,18
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 259,80 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 79,76 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 59,82 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM23,0 +0,8 (3,6%) 5,92,2
UPCOM0,0 -31,9 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,8 -0,3 (-4,2%) 0,76,0
UPCOM2,3 +0,3 (15,0%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX725.484,0 +725.437,0 (1.543.483,0%) 9,95,0
UPCOM1,5 +0,1 (7,1%) 0,97,4
HNX4,7 +0,4 (9,3%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược