NET

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-14/11/2018
Giá tham chiếu 27,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 156,09(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
27,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,03
P/E cơ bản: 4,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,49
Hệ số beta: 0,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.999.446
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 311,98
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 80,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 68,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 80,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -16,4 (-100,0%) 5,01,1
HSX318.505,4 +318.467,6 (842.506,8%) 3,011,6
HSX265.421,3 +265.372,4 (542.683,8%) 4,46,5
HNX0,0 -27,5 (-100,0%) 8,04,9
HSX424.674,3 +424.580,8 (454.097,1%) 3,78,8
HSX8.848,1 +8.779,6 (12.816,9%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược