NET

Công ty Cổ phần Bột giặt Net (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 27,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 155,20(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
27,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 15/09/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,03
P/E cơ bản: 4,86
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 21,49
Hệ số beta: 0,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 7.999.446
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 311,98
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 80,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 68,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 80,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM17,5 -0,5 (-2,8%) -1,60,0
UPCOM0,0 -18,0 (-100,0%) 5,01,1
HSX548.536,7 +548.499,5 (1.474.461,0%) 3,011,6
HSX336.200,2 +336.154,1 (729.976,3%) 4,46,5
HNX0,0 -27,0 (-100,0%) 8,04,9
HSX88.474,6 +88.380,4 (93.822,0%) 3,78,8
HSX141.558,4 +141.497,2 (231.204,5%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược