NBW

Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-15/02/2019
Giá tham chiếu 17,1
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 89,22(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 04/05/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,06
P/E cơ bản: 5,38
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,31
Hệ số beta: 3,96
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 10.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 120,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 367,88 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 26,40 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 19,80 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -14,8 (-100,0%) 2,44,4
UPCOM0,0 -5,3 (-100,0%) 0,467,1
HSX17.694,9 +17.678,7 (109.127,8%) 1,76,5
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 2,24,5
UPCOM0,0 -17,2 (-100,0%) 1,30,0
HNX0,0 -17,1 (-100,0%) 2,15,4
UPCOM0,0 -13,2 (-100,0%) -0,30,0
UPCOM24,0 +2,2 (10,1%) 7,21,7
UPCOM0,0 -12,3 (-100,0%) 1,85,0
HSX70.779,2 +70.753,4 (274.770,5%) 2,57,3

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược