MSN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/10/2018
Giá tham chiếu 81,0
Giá mở cửa 230.032,2
Giá cao nhất 840.500,0
Giá thấp nhất 0,8
Giá đóng cửa 132.711,2
Khối lượng 4.670
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
132.711,2
 +132.630,2 (163.741,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 43.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,62
P/E cơ bản: 33,16
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,25
Hệ số beta: 1,02
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 687.280.123
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82.473,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 6.635,19 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.495,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.121,68 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX53.084,3 +53.074,1 (520.333,9%) 3,95,2
HSX78,5 0,0 (0,0%) 1,99,7
HNX24,9 -0,6 (-2,4%) 5,14,5
HNX29,0 +0,4 (1,4%) 6,83,1
HNX0,0 -76,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM12,8 -0,2 (-1,5%) -1,4-11,3
HSX530.841,9 +530.815,9 (2.041.599,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX17,7 -1,9 (-9,7%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược