MSN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 84,5
Giá mở cửa 619.316,1
Giá cao nhất 840.500,1
Giá thấp nhất 0,9
Giá đóng cửa 415.826,8
Khối lượng 2.740
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
415.826,8
 +415.742,3 (492.002,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 43.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,62
P/E cơ bản: 33,16
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,25
Hệ số beta: 1,02
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 687.280.123
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82.473,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 6.635,19 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.495,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.121,68 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,3 (96.067,9%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.768,4 (10.987,9%) 1,99,7
HNX28,8 +2,6 (9,9%) 5,14,5
HNX21,5 -1,3 (-5,7%) 6,83,1
HNX0,0 -99,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX2,5 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM10,0 0,0 (0,0%) -1,4-11,3
HSX8.847,7 +8.813,8 (25.999,4%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX21,9 +0,4 (1,9%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược