MSN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:00-16/08/2018
Giá tham chiếu 91,5
Giá mở cửa 309.658,5
Giá cao nhất 822.805,4
Giá thấp nhất 0,9
Giá đóng cửa 88.474,5
Khối lượng 2.040
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.474,5
 +88.383,0 (96.593,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 05/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 43.200  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,62
P/E cơ bản: 33,16
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 22,25
Hệ số beta: 1,02
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 687.280.123
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82.473,61
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu 6.635,19 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 1.495,57 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 1.121,68 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX495.452,3 +495.443,4 (5.566.779,2%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.775,4 (12.070,7%) 1,99,7
HNX0,0 -26,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX24,0 -0,2 (-0,8%) 6,83,1
HNX0,0 -74,5 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,2 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,8 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX460.063,1 +460.029,6 (1.373.222,6%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -19,5 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược