MHL

Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
10:05-16/08/2018
Giá tham chiếu 4,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 136,41(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/11/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 18.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,30
P/E cơ bản: 30,62
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,29
Hệ số beta: -0,04
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.834.050
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 35,27
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 8,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) -2,1-1,7
UPCOM0,0 -11,8 (-100,0%) 0,01.371,2
HNX0,0 -6,2 (-100,0%) 1,35,6
HSX42,6 0,0 (0,0%) 0,525,0
UPCOM0,0 -0,3 (-100,0%) 0,77,3
HSX13,7 0,0 (0,0%) 1,55,5
HSX353.894,8 +353.857,3 (943.619,4%) 2,310,4
HSX70.779,0 +70.768,3 (664.491,5%) 3,76,5
HNX3,5 -0,1 (-2,8%) 0,429,3
HNX11,9 0,0 (0,0%) 1,46,3
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược