MHC

Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 4,5
Giá mở cửa 442.368,0
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 353.894,4
Khối lượng 260
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
353.894,4
 +353.890,0 (7.881.736,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/03/2005
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 19.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,25
P/E cơ bản: 10,73
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 7,49
Hệ số beta: 0,42
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 13.555.394
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 36,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 7,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX37,5 0,0 (0,0%) 1,84,3
HNX3,2 0,0 (0,0%) -0,7-4,5
HNX13,1 +0,1 (0,8%) 4,63,0
HSX88.473,8 +88.457,4 (539.374,1%) 4,03,2
HSX353.894,4 +353.890,0 (7.881.736,1%) 0,310,7
UPCOM0,0 -40,0 (-100,0%) 10,40,0
HNX0,0 -8,3 (-100,0%) 0,48,5
HNX0,0 -59,1 (-100,0%) 3,33,5
HNX0,0 -14,4 (-100,0%) 0,322,3
HNX0,0 -15,0 (-100,0%) 1,77,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược