MDC

Công ty Cổ phần Than Mông Dương - TKV (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-14/11/2018
Giá tham chiếu 4,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 88,83(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/07/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,22
P/E cơ bản: 2,30
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14,30
Hệ số beta: 0,22
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.083.952
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 146,31
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2010

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 24,95 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 18,71 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
UPCOM0,0 -9,0 (-100,0%) 7,90,6
HNX7,2 +0,3 (4,3%) 3,03,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 4,22,3
HNX6,4 +0,1 (1,6%) 3,73,5
HNX5,0 +0,1 (2,0%) 5,22,5
HNX5,2 +0,2 (4,0%) 15,10,9
HNX5,1 +0,1 (2,0%) 4,42,7
HNX7,6 +0,1 (1,3%) 3,82,9
HNX5,2 +0,3 (6,1%) 2,83,1

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược