MCF

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 11,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 107,66(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/02/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,77
P/E cơ bản: 2,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,52
Hệ số beta: 0,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 87,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX70.779,0 +70.770,0 (786.333,0%) 3,95,2
HSX35.390,3 +35.311,2 (44.641,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX30,0 +1,9 (6,8%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 +0,1 (3,1%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,5 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX106.168,6 +106.138,2 (348.565,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX0,0 -17,0 (-100,0%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược