MCF

Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-23/01/2019
Giá tham chiếu 11,9
Giá mở cửa 10,8
Giá cao nhất 10,8
Giá thấp nhất 10,8
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 107,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
11,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 14/02/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,77
P/E cơ bản: 2,89
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,52
Hệ số beta: 0,72
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 87,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế 17,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX513.147,0 +513.135,7 (4.541.023,8%) 3,95,2
HSX17.695,4 +17.630,4 (27.123,7%) 1,99,7
HNX34,9 +2,4 (7,4%) 5,14,5
HNX26,9 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM11,4 +0,3 (2,7%) -1,4-11,3
HSX300.810,4 +300.789,7 (1.449.588,9%) 2,318,4
HNX0,0 -20,0 (-100,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,8 (192.235,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược