MCC

Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-14/12/2018
Giá tham chiếu 12,0
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 103,36(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 26/04/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,81
P/E cơ bản: 6,63
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,17
Hệ số beta: -0,23
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 4.638.300
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 55,66
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 34,20 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,59 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,69 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX150.405,3 +150.384,8 (733.584,6%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,5 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM0,0 -18,4 (-100,0%) 0,821,8
HNX6,9 +0,1 (1,5%) 0,76,0
UPCOM1,9 -0,3 (-13,6%) -5,6-0,4
UPCOM0,0 -5,1 (-100,0%) -6,9-0,9
HSX707.789,4 +707.731,4 (1.220.226,5%) 9,95,0
UPCOM1,8 0,0 (0,0%) 0,97,4
HNX4,7 -0,2 (-4,1%) -0,7-4,9
UPCOM0,0 -27,3 (-100,0%) 2,43,9
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược