MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/09/2018
Giá tham chiếu 22,6
Giá mở cửa 566.231,3
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 442.368,2
Khối lượng 82.030
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
442.368,2
 +442.345,6 (1.957.281,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 13.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,20
P/E cơ bản: 4,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,49
Hệ số beta: 0,74
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.062.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 14.595,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,4 +0,6 (1,8%) 2,67,0
HSX637.010,3 +636.974,8 (1.794.295,2%) 2,20,0
HSX486.605,1 +486.577,6 (1.772.596,1%) 2,59,0
HSX495.452,3 +495.438,1 (3.489.000,7%) 2,36,9
HSX716.636,6 +716.597,7 (1.844.524,4%) 2,10,0
HSX442.368,2 +442.345,6 (1.957.281,5%) 3,24,3
HNX8,8 -0,1 (-1,1%) 0,415,0
HNX8,9 +0,2 (2,3%) -2,0-3,3
HSX283.115,7 +283.103,0 (2.237.968,4%) 2,49,5
HSX44.237,1 +44.209,1 (157.889,6%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược