MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 22,6
Giá mở cửa 265.421,0
Giá cao nhất 840.499,4
Giá thấp nhất 0,2
Giá đóng cửa 787.415,3
Khối lượng 17.300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
787.415,3
 +787.392,7 (3.484.038,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 13.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,20
P/E cơ bản: 4,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,49
Hệ số beta: 0,74
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.062.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 14.595,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX35,5 -0,7 (-1,9%) 2,67,0
HSX592.773,4 +592.747,2 (2.266.719,8%) 2,20,0
HSX70.779,1 +70.754,2 (284.153,5%) 2,59,0
HSX831.652,0 +831.637,8 (5.877.299,2%) 2,36,9
HSX521.994,6 +521.959,4 (1.480.735,7%) 2,10,0
HSX159.252,7 +159.229,6 (689.305,7%) 3,24,3
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,415,0
HNX8,2 -0,1 (-1,2%) -2,0-3,3
HSX176.947,3 +176.936,1 (1.579.786,7%) 2,49,5
HSX513.147,2 +513.119,2 (1.835.846,9%) 4,50,0
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược