MBB

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/05/2018
Giá tham chiếu 29,9
Giá mở cửa 521.994,6
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 778.568,0
Khối lượng 33.360
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
778.568,0
 +778.538,1 (2.603.806,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/11/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 13.800  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,20
P/E cơ bản: 4,35
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,49
Hệ số beta: 0,74
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 1.062.500.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 14.595,00
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
TIN TỨC - SỰ KIỆN

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX43,1 +0,2 (0,5%) 2,67,0
HSX353.894,7 +353.861,7 (1.072.308,3%) 2,20,0
HSX805.110,1 +805.080,9 (2.757.126,2%) 2,59,0
HSX619.315,4 +619.300,7 (4.212.929,6%) 2,36,9
HSX619.315,6 +619.275,1 (1.529.074,4%) 2,10,0
HSX778.568,0 +778.538,1 (2.603.806,3%) 3,24,3
HNX8,0 -0,4 (-4,8%) 0,415,0
HNX10,2 0,0 (0,0%) -2,0-3,3
HSX309.657,7 +309.645,0 (2.428.588,1%) 2,49,5
HSX539.689,5 +539.632,7 (950.057,6%) 1,817,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược