LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:20-19/07/2018
Giá tham chiếu 4,2
Giá mở cửa 3,9
Giá cao nhất 3,9
Giá thấp nhất 3,9
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 500
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,37
P/E cơ bản: 9,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,63
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,0 -2,1 (-6,3%) 2,76,0
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -7,1 (-100,0%) 2,54,3
HSX8.847,6 +8.829,3 (48.247,3%) 2,43,6
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,4 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,4 (-100,0%) 1,73,5
HNX9,3 -1,0 (-9,7%) 2,52,9
HNX0,0 -7,4 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược