LM7

Công ty Cổ phần Lilama 7 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-18/01/2019
Giá tham chiếu 3,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 98,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 28/10/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 15.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,37
P/E cơ bản: 9,02
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 11,63
Hệ số beta: -0,11
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,50
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 155,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 7,20 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 5,40 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -30,6 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,2 -0,2 (-8,3%) 0,59,5
UPCOM11,2 -1,5 (-11,8%) 2,54,3
HSX557.383,9 +557.364,2 (2.829.259,7%) 2,43,6
HNX0,0 -4,4 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -0,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -4,9 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược