LIX

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-23/01/2019
Giá tham chiếu 46,5
Giá mở cửa 35.389,9
Giá cao nhất 415.826,4
Giá thấp nhất 8.847,8
Giá đóng cửa 53.084,6
Khối lượng 130
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
53.084,6
 +53.038,1 (114.060,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,45
P/E cơ bản: 6,52
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 24,48
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.600.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 313,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 85,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 63,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM18,5 -0,6 (-3,1%) -1,60,0
UPCOM0,0 -18,0 (-100,0%) 5,01,1
HSX530.842,0 +530.806,8 (1.507.973,8%) 3,011,6
HSX53.084,6 +53.038,1 (114.060,5%) 4,46,5
HNX27,0 -0,4 (-1,5%) 8,04,9
HSX592.774,1 +592.683,5 (654.176,0%) 3,78,8
HSX8.848,0 +8.783,6 (13.639,2%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược