LIX

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/10/2018
Giá tham chiếu 49,5
Giá mở cửa 44.237,3
Giá cao nhất 176.947,7
Giá thấp nhất 44.237,3
Giá đóng cửa 176.947,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
176.947,7
 +176.898,2 (357.370,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 10/12/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 58.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 4,45
P/E cơ bản: 6,52
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 24,48
Hệ số beta: 0,26
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.600.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 313,20
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 1.150,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 85,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 63,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -0,7 (-100,0%) 0,439,2
UPCOM0,0 -17,5 (-100,0%) 5,01,1
HSX176.947,6 +176.910,3 (474.290,3%) 3,011,6
HSX176.947,7 +176.898,2 (357.370,1%) 4,46,5
HNX28,0 +0,9 (3,3%) 8,04,9
HSX283.116,6 +283.012,6 (272.127,5%) 3,78,8
HSX17.695,4 +17.625,6 (25.251,6%) 5,04,0

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược