LGL

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 6,9
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 637.010,0
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 637.010,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
637.010,0
 +637.003,1 (9.299.315,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,18
P/E cơ bản: 19,85
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,68
Hệ số beta: 0,62
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.996.375
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 69,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 347,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 58,12 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 55,43 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 249,98 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX20,3 -0,7 (-3,3%) -4,5-0,7
UPCOM0,0 -24,2 (-100,0%) 1,97,2
HSX12,0 0,0 (0,0%) 2,04,3
HSX17.694,8 +17.691,6 (563.427,1%) 0,311,7
HSX8.847,4 +8.844,7 (325.171,3%) 0,232,7
HNX18,7 -0,4 (-2,1%) 2,43,5
HNX0,0 -14,7 (-100,0%) 10,01,1
HSX26.542,8 +26.473,6 (38.256,6%) 3,44,9
HSX88.473,8 +88.458,3 (570.698,4%) 0,348,0
HNX0,0 -9,5 (-100,0%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược