LGL

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/07/2018
Giá tham chiếu 7,0
Giá mở cửa 442.368,1
Giá cao nhất 831.651,9
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 17.694,8
Khối lượng 370
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
17.694,8
 +17.687,8 (253.044,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 08/10/2009
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,18
P/E cơ bản: 19,85
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 16,68
Hệ số beta: 0,62
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 19.996.375
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 69,99
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 347,42 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 58,12 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 55,43 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 249,98 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX26,8 -0,6 (-2,2%) -4,5-0,7
UPCOM24,0 -0,1 (-0,4%) 1,97,2
HSX88.473,7 +88.460,7 (680.467,2%) 2,04,3
HSX26.542,1 +26.538,7 (775.985,1%) 0,311,7
HSX141.557,8 +141.554,8 (4.671.774,3%) 0,232,7
HNX22,6 -1,4 (-5,8%) 2,43,5
HNX12,9 +1,1 (9,3%) 10,01,1
HSX389.284,5 +389.218,6 (590.620,0%) 3,44,9
HSX327.352,5 +327.337,0 (2.118.686,3%) 0,348,0
HNX10,5 +0,3 (2,9%) 0,614,4
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược