LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:20-19/07/2018
Giá tham chiếu 27,9
Giá mở cửa 26,5
Giá cao nhất 26,5
Giá thấp nhất 26,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 400
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 207,49(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
27,9
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,42
P/E cơ bản: 3,25
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,97
Hệ số beta: 0,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.399.959
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 93,16
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX15,3 0,0 (0,0%) -0,8-3,7
UPCOM0,0 -13,6 (-100,0%) 4,34,0
HNX0,0 -13,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX70.779,0 +70.765,1 (509.101,6%) 2,25,1
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 3,63,2
HSX548.537,4 +548.435,4 (537.681,7%) 7,410,1
HNX36,9 0,0 (0,0%) 3,16,6
HSX8.848,3 +8.765,4 (10.573,4%) 5,75,2
UPCOM0,0 -15,8 (-100,0%) 2,82,3
HSX141.558,3 +141.507,6 (279.107,7%) 4,77,5
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược