LDP

Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:21-24/01/2019
Giá tham chiếu 26,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 207,66(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 8,42
P/E cơ bản: 3,25
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 19,97
Hệ số beta: 0,16
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.399.959
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 93,16
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 204,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 16,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 12,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX34,9 -0,1 (-0,3%) -0,8-3,7
UPCOM16,8 -1,5 (-8,2%) 4,34,0
HNX0,0 -11,2 (-100,0%) 3,94,8
HSX265.420,9 +265.411,3 (2.767.583,9%) 2,25,1
UPCOM0,0 -10,5 (-100,0%) 3,63,2
HSX26.543,0 +26.459,2 (31.574,2%) 7,410,1
HNX38,3 +1,3 (3,5%) 3,16,6
HSX8.848,1 +8.771,2 (11.406,0%) 5,75,2
UPCOM0,0 -13,2 (-100,0%) 2,82,3
HSX26.542,6 +26.492,6 (52.985,2%) 4,77,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược