LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-22/06/2018
Giá tham chiếu 0,7
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 477.757,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 35.389,4
Khối lượng 170
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,4
 +35.388,7 (4.782.256,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/09/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,94
P/E cơ bản: 4,34
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,12
Hệ số beta: 1,53
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.420.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 366,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,9 0,0 (0,0%) 0,410,8
HNX18,2 -1,1 (-5,7%) 2,28,2
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX300.810,4 +300.797,3 (2.296.162,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -11,1 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,2 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX663.552,0 +663.549,3 (24.759.303,7%) 0,827,4
HNX0,0 -37,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,9 +0,1 (12,5%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược