LCM

Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 0,8
Giá mở cửa 8.847,4
Giá cao nhất 796.262,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 8.847,4
Khối lượng 110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,4
 +8.846,6 (1.148.907,8%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 16/09/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 3,94
P/E cơ bản: 4,34
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,12
Hệ số beta: 1,53
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 21.420.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 366,28
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,7 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX97.321,1 +97.306,9 (685.259,9%) 8,75,4
UPCOM10,7 -1,3 (-10,8%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX504.299,6 +504.294,1 (9.168.983,1%) 0,827,4
HNX45,2 +4,0 (9,7%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược