LBM

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/10/2018
Giá tham chiếu 31,0
Giá mở cửa 8.847,7
Giá cao nhất 8.847,7
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 8.847,7
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,7
 +8.816,7 (28.440,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 30/11/2006
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 39.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,07
P/E cơ bản: 9,24
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,08
Hệ số beta: 0,35
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.157.500
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 80,76
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 160,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 18,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 13,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX18,3 0,0 (0,0%) 6,83,8
UPCOM0,0 -23,5 (-100,0%) 5,92,2
UPCOM18,8 0,0 (0,0%) 0,821,8
HNX6,7 -0,1 (-1,5%) 0,76,0
UPCOM0,0 -1,8 (-100,0%) -5,6-0,4
HSX415.826,5 +415.764,8 (673.849,0%) 9,95,0
UPCOM0,0 -2,5 (-100,0%) 0,97,4
HNX5,9 +0,1 (1,7%) -0,7-4,9
HSX760.873,2 +760.847,2 (2.926.335,4%) 1,84,7
UPCOM1,3 0,0 (0,0%) 0,73,3
1234567

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược