L62

Công ty Cổ phần Lilama 69.2 (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-16/10/2018
Giá tham chiếu 8,2
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,2
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 21/04/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 40.900  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,48
P/E cơ bản: 10,94
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 15,84
Hệ số beta: -0,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.741.817
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 29,86
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 197,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 14,50 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 10,88 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,1 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -12,5 (-100,0%) 2,33,2
HNX1,7 -0,1 (-5,6%) 0,59,5
UPCOM0,0 -10,2 (-100,0%) 2,54,3
HSX566.231,3 +566.209,3 (2.573.678,5%) 2,43,6
HNX5,0 +0,2 (4,2%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,5 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,5 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -8,2 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược