L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
11:28-15/11/2018
Giá tham chiếu 4,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,13(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 4,12
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,52
Hệ số beta: -0,31
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.265.155
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,65
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -29,8 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX1,7 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM0,0 -9,3 (-100,0%) 2,54,3
HSX132.710,7 +132.685,7 (530.742,6%) 2,43,6
HNX0,0 -4,5 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -10,8 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược