L35

Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:29-27/03/2019
Giá tham chiếu 8,6
Giá mở cửa 8,1
Giá cao nhất 9,0
Giá thấp nhất 8,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 14.900
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 95,38(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 25/03/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 0  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 1,24
P/E cơ bản: 4,12
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,52
Hệ số beta: -0,31
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 3.265.155
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 16,65
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 203,10 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 8,33 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 6,25 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX31,5 -2,5 (-7,4%) 2,76,0
UPCOM0,0 -11,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX3,1 0,0 (0,0%) 0,59,5
UPCOM14,8 -2,6 (-14,9%) 2,54,3
HSX25,5 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX9,0 +0,4 (4,7%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,1 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -15,9 (-100,0%) 2,52,9
HNX0,0 -5,6 (-100,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược