L10

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/10/2016
Giá tham chiếu 14,9
Giá mở cửa 8.847,5
Giá cao nhất 8.847,5
Giá thấp nhất 8.847,5
Giá đóng cửa 8.847,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
8.847,5
 +8.832,7 (59.479,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,42
P/E cơ bản: 3,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,58
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 76,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 644,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,42 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,56 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX26,5 0,0 (0,0%) 2,76,0
UPCOM10,8 +1,3 (13,7%) 2,33,2
HNX11,6 -1,2 (-9,4%) 0,59,5
UPCOM29,0 +1,0 (3,6%) 2,54,3
HSX8.847,5 +8.832,7 (59.479,2%) 2,43,6
HNX4,9 -0,1 (-2,0%) 1,24,1
HNX0,0 -5,2 (-100,0%) 0,97,2
HNX0,0 -2,8 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -9,6 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,7 0,0 (0,0%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược