L10

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-18/12/2018
Giá tham chiếu 27,5
Giá mở cửa 318.505,2
Giá cao nhất 707.789,1
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 35.389,7
Khối lượng 10
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
35.389,7
 +35.362,2 (128.589,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,42
P/E cơ bản: 3,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,58
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 76,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 644,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,42 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,56 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX28,7 +0,2 (0,7%) 2,76,0
UPCOM0,0 -14,0 (-100,0%) 2,33,2
HNX2,6 +0,2 (8,3%) 0,59,5
UPCOM12,1 +1,5 (14,2%) 2,54,3
HSX35.389,7 +35.362,2 (128.589,9%) 2,43,6
HNX4,6 -0,1 (-2,1%) 1,24,1
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,97,2
UPCOM0,0 -1,0 (-100,0%) 1,73,5
HNX0,0 -10,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX7,3 -0,8 (-9,9%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược