L10

Công ty Cổ phần Lilama 10 (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-26/08/2016
Giá tham chiếu 15,4
Giá mở cửa 14,7
Giá cao nhất 15,4
Giá thấp nhất 14,7
Giá đóng cửa 15,4
Khối lượng 4.110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
15,4
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 11/12/2007
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 55.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,42
P/E cơ bản: 3,55
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 17,58
Hệ số beta: 1,15
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 8.900.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 76,54
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 644,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 35,42 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 26,56 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 90,00 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -27,0 (-100,0%) 2,76,0
UPCOM7,4 -1,1 (-12,9%) 2,33,2
HNX10,8 -0,4 (-3,6%) 0,59,5
UPCOM0,0 -37,0 (-100,0%) 2,54,3
HSX15,4 0,0 (0,0%) 2,43,6
HNX0,0 -5,3 (-100,0%) 1,24,1
HNX0,0 -4,8 (-100,0%) 0,97,2
HNX3,2 0,0 (0,0%) 1,73,5
HNX0,0 -9,0 (-100,0%) 2,52,9
HNX6,4 -0,5 (-7,2%) 0,510,9
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược