KTS

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-14/11/2018
Giá tham chiếu 14,1
Giá mở cửa 15,5
Giá cao nhất 15,5
Giá thấp nhất 15,5
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 79,41(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
14,1
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 31/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,64
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,52
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.070.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 92,43
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 197,86 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,9 +17.681,5 (131.951,2%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.776,0 (12.172,0%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,0 +0,2 (0,7%) 6,83,1
HNX0,0 -110,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM12,5 +1,1 (9,6%) -1,4-11,3
HSX530.841,9 +530.816,4 (2.081.632,8%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX15,5 +1,4 (9,9%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược