KTS

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-18/09/2018
Giá tham chiếu 18,5
Giá mở cửa 16,7
Giá cao nhất 17,0
Giá thấp nhất 16,7
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 200
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 79,39(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
18,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 31/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,64
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,52
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.070.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 92,43
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 197,86 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.838,5 (98.205,0%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.771,1 (11.391,1%) 1,99,7
HNX0,0 -25,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX28,4 -0,1 (-0,4%) 6,83,1
HNX0,0 -105,0 (-100,0%) 2,55,9
HNX3,3 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM11,3 -0,7 (-5,8%) -1,4-11,3
HSX159.252,8 +159.222,2 (520.334,0%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX17,0 -1,5 (-8,1%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược