KTS

Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:26-18/01/2019
Giá tham chiếu 20,0
Giá mở cửa 20,0
Giá cao nhất 20,0
Giá thấp nhất 20,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 300
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 79,39(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
20,0
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 31/12/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 35.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 6,64
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 30,52
Hệ số beta: 0,05
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 5.070.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 92,43
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 197,86 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 45,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 33,75 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,5 +8.836,7 (81.821,0%) 3,95,2
HSX8.848,1 +8.781,1 (13.106,1%) 1,99,7
HNX0,0 -32,5 (-100,0%) 5,14,5
HNX25,0 +2,2 (9,6%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX2,8 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,2 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX398.131,4 +398.109,3 (1.797.333,0%) 2,318,4
HNX20,0 0,0 (0,0%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,0 (164.350,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược