KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-30/08/2016
Giá tham chiếu 1,7
Giá mở cửa 1,7
Giá cao nhất 1,7
Giá thấp nhất 1,6
Giá đóng cửa 1,6
Khối lượng 603.280
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
1,6
 -0,1 (-5,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,1 +0,4 (8,5%) 0,410,8
HNX33,9 0,0 (0,0%) 2,28,2
HSX1,5 0,0 (0,0%) 1,24,5
HNX8,8 -0,9 (-9,3%) -2,2-3,5
HSX13,9 0,0 (0,0%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) 1,66,6
HNX9,0 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX14,7 -0,1 (-0,7%) 0,827,4
HNX0,0 -45,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX1,5 -0,1 (-6,3%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược