KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/11/2017
Giá tham chiếu 2,2
Giá mở cửa 247.726,1
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 433.520,7
Khối lượng 2.610
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
433.520,7
 +433.518,4 (19.527.857,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX14,1 +0,2 (1,4%) 0,410,8
HNX24,0 -0,6 (-2,4%) 2,28,2
HSX0,9 0,0 (0,0%) 1,24,5
HNX0,0 -7,4 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.831,5 (55.197,1%) 8,75,4
UPCOM11,8 -2,0 (-14,5%) 1,66,6
HNX0,0 -2,0 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX79.626,3 +79.622,4 (2.078.914,9%) 0,827,4
HNX0,0 -43,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,1 (-100,0%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược