KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-29/03/2017
Giá tham chiếu 2,2
Giá mở cửa 88.473,6
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 672.399,4
Khối lượng 3.140
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
672.399,4
 +672.397,2 (30.563.508,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,410,8
HNX28,0 -3,0 (-9,7%) 2,28,2
HSX336.199,7 +336.198,8 (36.543.343,5%) 1,24,5
HNX6,0 -0,1 (-1,6%) -2,2-3,5
HSX203.489,5 +203.467,9 (941.981,1%) 8,75,4
UPCOM0,0 -13,8 (-100,0%) 1,66,6
HNX5,1 -0,1 (-1,9%) -1,9-3,7
HSX752.025,7 +752.020,5 (14.630.749,2%) 0,827,4
HNX38,0 0,0 (0,0%) 22,24,0
HNX1,4 -0,1 (-6,7%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược