KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-22/02/2017
Giá tham chiếu 2,3
Giá mở cửa 291.962,9
Giá cao nhất 840.499,2
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 451.215,4
Khối lượng 14.830
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
451.215,4
 +451.213,1 (19.965.182,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,3 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -32,4 (-100,0%) 2,28,2
HSX230.031,4 +230.030,1 (17.559.546,6%) 1,24,5
HNX6,0 -0,3 (-4,8%) -2,2-3,5
HSX17.694,9 +17.678,9 (110.839,7%) 8,75,4
UPCOM0,0 -13,2 (-100,0%) 1,66,6
HNX6,5 -0,1 (-1,5%) -1,9-3,7
HSX752.025,7 +752.020,1 (13.452.952,8%) 0,827,4
HNX0,0 -38,7 (-100,0%) 22,24,0
HNX1,6 0,0 (0,0%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược