KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-19/09/2017
Giá tham chiếu 3,0
Giá mở cửa 88.473,6
Giá cao nhất 813.957,2
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 681.246,8
Khối lượng 2.800
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
681.246,8
 +681.243,7 (22.483.291,1%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX11,5 +0,1 (0,9%) 0,410,8
HNX0,0 -25,7 (-100,0%) 2,28,2
HSX0,9 0,0 (0,0%) 1,24,5
HNX7,1 +0,3 (4,4%) -2,2-3,5
HSX132.710,6 +132.694,3 (814.075,3%) 8,75,4
UPCOM0,0 -15,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX0,0 -3,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX548.536,4 +548.530,9 (10.101.858,9%) 0,827,4
HNX35,6 -3,9 (-9,9%) 22,24,0
HNX2,1 +0,1 (5,0%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược