KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-08/12/2016
Giá tham chiếu 3,2
Giá mở cửa 778.567,7
Giá cao nhất 813.957,2
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 106.168,4
Khối lượng 7.630
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
106.168,4
 +106.165,2 (3.349.059,3%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX3,0 0,0 (0,0%) 0,410,8
HNX0,0 -32,4 (-100,0%) 2,28,2
HSX831.651,9 +831.650,6 (67.068.597,6%) 1,24,5
HNX0,0 -7,6 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.832,5 (58.883,4%) 8,75,4
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 1,66,6
HNX7,5 -0,1 (-1,3%) -1,9-3,7
HSX831.651,9 +831.642,7 (8.990.731,7%) 0,827,4
HNX0,0 -40,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX1,6 0,0 (0,0%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược