KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:03-05/02/2016
Giá tham chiếu 4,5
Giá mở cửa 4,4
Giá cao nhất 4,4
Giá thấp nhất 4,3
Giá đóng cửa 4,3
Khối lượng 31.790
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
4,3
 -0,2 (-4,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 3.351
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.
NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
28/030,0 -6,6 (-100%) 80520.000
27/030,0 -6,6 (-100%) 5603.696.000
26/030,0 -6,6 (-100%) 00
25/030,0 -6,3 (-100%) 4.39026.929.000
21/030,0 -6,5 (-100%) 5003.190.000
20/030,0 -6,7 (-100%) 6704.609.000
19/030,0 -7,2 (-100%) 1.0006.700.000
18/030,0 -7,2 (-100%) 2101.432.000
14/030,0 -7 (-100%) 18.910125.206.000
13/030,0 -7 (-100%) 7.19050.330.000
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
28/03 1.500 6.630 395 610
27/03 4.610 29.690 738 3.781
26/03 4.540 5.100 1.135 1.020
25/03 11.150 3.210 675 1.266
21/03 12.960 3.390 961 555
20/03 6.110 14.240 376 828
19/03 4.920 13.920 1.973 1.243
18/03 5.470 15.930 811 1.008
14/03 11.060 9.060 1.873 2.330
13/03 10.070 29.500 1.438 2.822
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
28/03 0 0 0,00% 0,00%
27/03 0 0 0,00% 0,00%
26/03 0 0 NaN% NaN%
25/03 0 0 0,00% 0,00%
21/03 0 0 0,00% 0,00%
20/03 0 0 0,00% 0,00%
19/03 0 0 0,00% 0,00%
18/03 0 0 0,00% 0,00%
14/03 0 0 0,00% 0,00%
13/03 0 0 0,00% 0,00%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -5,0 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -23,7 (-100,0%) 2,28,2
HSX1,7 +0,1 (6,2%) 1,24,5
HNX0,0 -11,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX14,5 +0,1 (0,7%) 8,75,4
UPCOM0,0 -7,4 (-100,0%) 1,66,6
HNX7,9 +0,2 (2,6%) -1,9-3,7
HNX1,4 -0,1 (-6,7%) -1,1-2,7
HSX7,1 +0,4 (6,0%) 0,827,4
HNX38,0 -0,6 (-1,6%) 22,24,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược