KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-30/06/2016
Giá tham chiếu 3,1
Giá mở cửa 3,2
Giá cao nhất 3,2
Giá thấp nhất 3,0
Giá đóng cửa 3,0
Khối lượng 236.180
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
3,0
 -0,1 (-3,2%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -4,2 (-100,0%) 0,410,8
HNX33,9 +1,0 (3,0%) 2,28,2
HSX2,0 0,0 (0,0%) 1,24,5
HNX0,0 -9,9 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX15,6 -0,4 (-2,5%) 8,75,4
UPCOM12,9 +0,2 (1,6%) 1,66,6
HNX8,4 -0,2 (-2,3%) -1,9-3,7
HNX1,4 -0,1 (-6,7%) -1,1-2,7
HSX12,6 -0,1 (-0,8%) 0,827,4
HNX42,5 0,0 (0,0%) 22,24,0
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược