KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-28/09/2016
Giá tham chiếu 1,4
Giá mở cửa 318.505,0
Giá cao nhất 778.567,7
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 26.542,1
Khối lượng 700
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
26.542,1
 +26.540,7 (1.895.763,6%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX5,0 +0,1 (2,0%) 0,410,8
HNX33,9 +0,4 (1,2%) 2,28,2
HSX8.847,4 +8.846,2 (769.236,5%) 1,24,5
HNX6,2 -0,1 (-1,6%) -2,2-3,5
HSX106.168,5 +106.153,9 (727.081,3%) 8,75,4
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX8,9 -0,1 (-1,1%) -1,9-3,7
HSX398.131,4 +398.115,8 (2.552.024,1%) 0,827,4
HNX0,0 -36,0 (-100,0%) 22,24,0
HNX1,3 -0,1 (-7,1%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược