KSH

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Hamico (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-21/10/2016
Giá tham chiếu 1,5
Giá mở cửa 35.389,5
Giá cao nhất 822.804,5
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 796.262,4
Khối lượng 1.350
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
796.262,4
 +796.260,9 (54.167.410,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 03/11/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 25.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): -0,92
P/E cơ bản: -7,20
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,75
Hệ số beta: 1,36
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 11.690.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 77,15
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 100,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 40,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 30,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 116,90 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,4 -0,2 (-4,3%) 0,410,8
HNX0,0 -33,6 (-100,0%) 2,28,2
HSX716.636,2 +716.635,0 (61.250.854,7%) 1,24,5
HNX7,9 +0,3 (3,9%) -2,2-3,5
HSX106.168,5 +106.153,5 (707.689,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -13,5 (-100,0%) 1,66,6
HNX8,2 -0,3 (-3,5%) -1,9-3,7
HSX796.262,6 +796.247,6 (5.326.070,9%) 0,827,4
HNX0,0 -40,4 (-100,0%) 22,24,0
HNX1,3 0,0 (0,0%) -0,4-9,5
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược