KSB

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 35,5
Giá mở cửa 796.262,8
Giá cao nhất 840.499,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 123.863,4
Khối lượng 1.460
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
123.863,4
 +123.827,9 (348.811,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 42.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,38
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,20
Hệ số beta: 0,97
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 345,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 138,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 103,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX4,0 -0,2 (-4,8%) 0,410,8
HNX0,0 -27,5 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -7,8 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX53.084,3 +53.070,5 (384.568,8%) 8,75,4
UPCOM0,0 -12,2 (-100,0%) 1,66,6
HNX1,1 0,0 (0,0%) -1,9-3,7
HSX539.689,0 +539.686,2 (19.205.913,5%) 0,827,4
HNX38,5 -0,3 (-0,8%) 22,24,0
HNX0,7 +0,1 (16,7%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược