KSB

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:01-13/08/2018
Giá tham chiếu 30,4
Giá mở cửa 495.452,5
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 0,3
Giá đóng cửa 716.636,5
Khối lượng 660
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
716.636,5
 +716.606,1 (2.361.140,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 20/01/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 42.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 5,38
P/E cơ bản: 3,57
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 25,20
Hệ số beta: 0,97
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 18.000.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 345,60
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 510,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 138,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 103,00 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -3,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,6 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -8,5 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX8.847,5 +8.834,8 (69.565,3%) 8,75,4
UPCOM10,5 -0,5 (-4,5%) 1,66,6
HNX0,0 -0,9 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX115.015,7 +115.013,2 (4.564.015,1%) 0,827,4
HNX0,0 -43,6 (-100,0%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược