KSA

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
01:00-01/08/2018
Giá tham chiếu 0,5
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,5
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
0,5
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 27/07/2010
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,48
P/E cơ bản: 20,84
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 13,83
Hệ số beta: 1,44
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 15.442.559
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 152,88
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 960,26 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 186,62 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 139,96 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 388,69 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX0,0 -2,5 (-100,0%) 0,410,8
HNX0,0 -19,7 (-100,0%) 2,28,2
HNX0,0 -9,1 (-100,0%) -2,2-3,5
HSX97.321,1 +97.306,9 (685.259,9%) 8,75,4
UPCOM10,7 -1,3 (-10,8%) 1,66,6
HNX0,0 -1,2 (-100,0%) -1,9-3,7
HSX504.299,6 +504.294,1 (9.168.983,1%) 0,827,4
HNX45,2 +4,0 (9,7%) 22,24,0
HNX0,0 -1,0 (-100,0%) -0,4-9,5
HSX0,5 0,0 (0,0%) 0,520,8
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược