KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/09/2018
Giá tham chiếu 3,5
Giá mở cửa 176.947,2
Giá cao nhất 796.262,4
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 769.720,4
Khối lượng 780
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
769.720,4
 +769.716,8 (21.743.412,7%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/06/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,03
P/E cơ bản: 95,64
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,93
Hệ số beta: 1,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.397.626
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 106,63
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 +0,1 (9,1%) 0,138,2
HSX35.389,7 +35.359,9 (118.657,5%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX79.626,7 +79.583,5 (184.221,0%) 3,24,6
HSX769.720,4 +769.716,8 (21.743.412,7%) 0,095,6
HSX115.016,7 +114.913,1 (110.920,0%) 6,14,3
UPCOM0,0 -13,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược