KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-20/07/2018
Giá tham chiếu 3,6
Giá mở cửa 495.452,2
Giá cao nhất 530.841,6
Giá thấp nhất 8.847,4
Giá đóng cửa 88.473,6
Khối lượng 110
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
88.473,6
 +88.470,0 (2.443.922,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/06/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,03
P/E cơ bản: 95,64
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,93
Hệ số beta: 1,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.397.626
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 106,63
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,1 +0,1 (10,0%) 0,138,2
HSX221.184,3 +221.153,3 (713.397,8%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX88.474,1 +88.430,8 (204.228,1%) 3,24,6
HSX88.473,6 +88.470,0 (2.443.922,9%) 0,095,6
HSX176.948,1 +176.857,6 (195.422,8%) 6,14,3
UPCOM0,0 -12,0 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược