KMR

Công ty Cổ phần Mirae (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-25/05/2018
Giá tham chiếu 3,8
Giá mở cửa 44.236,8
Giá cao nhất 619.315,2
Giá thấp nhất 44.236,8
Giá đóng cửa 424.673,3
Khối lượng 140
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
424.673,3
 +424.669,5 (11.175.513,4%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 23/06/2008
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 60.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,03
P/E cơ bản: 95,64
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 12,93
Hệ số beta: 1,00
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 34.397.626
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 106,63
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 456,08 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 65,98 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 49,49 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX1,2 -0,1 (-7,7%) 0,138,2
HSX8.847,7 +8.814,2 (26.311,0%) 2,57,3
UPCOM0,0 -0,9 (-100,0%) 1,216,6
HSX8.847,8 +8.802,0 (19.218,4%) 3,24,6
HSX424.673,3 +424.669,5 (11.175.513,4%) 0,095,6
HSX26.543,2 +26.428,2 (22.981,1%) 6,14,3
UPCOM0,0 -11,6 (-100,0%) 4,90,4

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược