KDC

Công ty Cổ phần Kinh Đô (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
08:59-29/01/2019
Giá tham chiếu 20,4
Giá mở cửa 212.336,8
Giá cao nhất 796.262,6
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 619.315,4
Khối lượng 410
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
619.315,4
 +619.295,0 (3.035.759,9%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/11/2005
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 59.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,30
P/E cơ bản: 18,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 26,86
Hệ số beta: 0,76
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 165.030.369
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.701,56
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 550,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 412,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.395,18 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX17.694,8 +17.683,6 (157.889,6%) 3,95,2
HSX88.474,3 +88.408,5 (134.359,4%) 1,99,7
HNX0,0 -42,0 (-100,0%) 5,14,5
HNX24,0 0,0 (0,0%) 6,83,1
HNX0,0 -118,8 (-100,0%) 2,55,9
HNX0,0 -3,1 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -12,9 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX619.315,4 +619.295,0 (3.035.759,9%) 2,318,4
HNX23,8 +2,1 (9,7%) 6,63,6
HSX8.847,4 +8.842,2 (169.715,9%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược