KDC

Công ty Cổ phần Kinh Đô (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-11/12/2018
Giá tham chiếu 25,0
Giá mở cửa 442.368,3
Giá cao nhất 840.499,5
Giá thấp nhất 8.847,6
Giá đóng cửa 371.589,4
Khối lượng 80
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
371.589,4
 +371.564,4 (1.486.257,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/11/2005
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 59.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,30
P/E cơ bản: 18,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 26,86
Hệ số beta: 0,76
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 165.030.369
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.701,56
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 550,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 412,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.395,18 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX353.894,5 +353.883,5 (3.217.122,8%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.771,1 (11.376,2%) 1,99,7
HNX0,0 -25,1 (-100,0%) 5,14,5
HNX26,8 +0,1 (0,4%) 6,83,1
HNX58,5 -6,5 (-10,0%) 2,55,9
HNX0,0 -2,7 (-100,0%) 0,149,0
UPCOM12,0 +0,5 (4,3%) -1,4-11,3
HSX265.421,1 +265.396,1 (1.061.584,2%) 2,318,4
HNX12,8 -1,4 (-9,9%) 6,63,6
HSX5,6 0,0 (0,0%) -12,6-0,4
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược