KDC

Công ty Cổ phần Kinh Đô (HSX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
09:00-24/09/2018
Giá tham chiếu 28,4
Giá mở cửa 769.720,6
Giá cao nhất 769.720,6
Giá thấp nhất 8.847,7
Giá đóng cửa 592.773,4
Khối lượng 780
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 0,00(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
592.773,4
 +592.745,1 (2.090.811,5%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 18/11/2005
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 59.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2,30
P/E cơ bản: 18,43
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 26,86
Hệ số beta: 0,76
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 165.030.369
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 6.701,56
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 4.200,00 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 550,00 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 412,50 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên 1.395,18 Tỷ
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX97.321,1 +97.312,1 (1.081.245,0%) 3,95,2
HSX8.848,2 +8.769,1 (11.086,1%) 1,99,7
HNX23,1 0,0 (0,0%) 5,14,5
HNX29,8 -0,2 (-0,7%) 6,83,1
HNX85,1 -9,4 (-9,9%) 2,55,9
HNX3,6 0,0 (0,0%) 0,149,0
UPCOM0,0 -11,9 (-100,0%) -1,4-11,3
HSX592.773,4 +592.745,1 (2.090.811,5%) 2,318,4
UPCOM0,7 +0,2 (40,0%) 1,55,2
HNX16,9 -0,9 (-5,1%) 6,63,6
123

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược