IVS

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX)

 
THÔNG TIN GIAO DỊCH
 
Cập nhật lúc
02:28-20/09/2018
Giá tham chiếu 12,6
Giá mở cửa 0,0
Giá cao nhất 0,0
Giá thấp nhất 0,0
Giá đóng cửa 0,0
Khối lượng 0
GD ròng NĐTNN 0
Room NN còn lại Room NN còn lại 195,69(%)
Đơn vị giá: 1000 VNĐ
12,6
 0,0 (0,0%)
Ngày giao dịch đầu tiên: 01/08/2011
Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên(nghìn đồng): 10.000  
(*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 0,07
P/E cơ bản: 68,45
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 10,12
Hệ số beta: 1,25
KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 0
KLCP đang lưu hành: 16.100.000
Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 82,11
(*) Tổng LNST 4Q âm hoặc chưa đủ số liệu tính.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 0

Doanh Thu N/A
Lợi nhuận trước thuế N/A
Lợi nhuận sau thuế N/A
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HSX8.847,4 +8.843,8 (247.033,8%) 0,416,8
HSX389.283,9 +389.277,8 (6.392.082,3%) -2,1-1,3
HNX3,1 -0,1 (-3,1%) -1,1-3,3
HSX53.084,3 +53.072,5 (451.681,1%) -0,4-11,6
HNX14,9 -0,1 (-0,7%) 0,619,1
HSX796.262,5 +796.251,9 (7.476.543,3%) 1,17,2
HNX0,0 -2,6 (-100,0%) 0,0741,3
HSX778.568,4 +778.503,4 (1.197.697,5%) 2,68,1
HNX0,0 -12,6 (-100,0%) 0,168,5
HNX0,0 -3,0 (-100,0%) -1,4-1,7
12

Cổ đông sáng lập/ Đối tác chiến lược